Άλλη μια αναγνώριση για τη σχολή Ninjutsu/Cyprus Bujinkan Dojo του Pegasus Club

Άλλη μια αναγνώριση για τη σχολή Ninjutsu/Cyprus Bujinkan Dojo του Pegasus Club
Αυτή τη φορά η αναγνώριση ήρθε από τον ίδιο τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Μέσα στο πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, με την ονομασία BeActive, θα υπάρχει συζήτηση για το επίκαιρο θέμα του Σχολικού Εκφοβισμού. Ο Κ.Ο.Α. που είναι και ο συντονιστικός φορέας, ζήτησε από τον αναγνωρισμένο σε παγκόσμιο επίπεδο με την ανώτατη τιμητική διάκριση του 15ουDAN Δάσκαλο Ninjutsu Μιχάλη Ευσταθίου, να κάνει μια επίδειξη τεχνικών αποφυγής και αντιμετώπισης του φαινομένου Σχολικού Εκφοβισμού.
Έτσι στις 29 Σεπτεμβρίου, στις 5:30, στην Παλαιά Αγορά Παλλουριώτισσας - Λευκωσία - η σχολή Ninjutsu/Cyprus Bujinkan Dojo του Pegasus Club, θα παρουσιάσει τα πιο συνηθισμένα σενάρια Bullying που συνήθως διαδραματίζονται εντός και εκτός των σχολείων καθώς και απλούς τρόπους αντιμετώπισής τους.
Είναι ιδιαίτερη τιμή που ο Κ.Ο.Α. ζήτησε την επαγγελματική συμβολή της σχολής, μιας και το θέμα της αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού είναι από φέτος επίσημο κομμάτι στην εκμάθηση της τέχνης του Ninjutsu σε ηλικίες από 7 έως 14 ετών. Εκτός από αυτό, ο δικός μας Κύπριος Μιχάλης Ευσταθίου διδάσκει σενάρια μέσα από την καθημερινότητα μέσα από την μετεξέλιξη αρχαίων τεχνικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.
Τα κεντρικά γραφεία του συλλόγου Pegasus Club, βρίσκονται στη Λεμεσό, ενώ παραρτήματα της σχολής υπάρχουν στη Λευκωσία, στην Πάφο και σύντομα και στην Λάρνακα. Μάθετε περισσότερα για τη μέθοδο διδασκαλίας της τέχνης του Ninjutsu στο τηλέφωνο 95 110644.

Another recognition for school ninjutsu / Cyprus Bujinkan Dojo of Pegasus Club
This time the recognition came from Cyprus Sports Agency. In the framework of the European week sport, with the name beactive, there will be discussion on the topic of school bullying. The κ.ο.α. which is coordinating body, asked the recognised globally with the highest decoration 15 oudan teacher ninjutsu michalis eustatius, to make a demonstration and avoidance techniques to combat school intimidation.
So on 29 September, 5:30, in the old market pallouriṓtissas - nicosia - the school ninjutsu / Cyprus Bujinkan Dojo of Pegasus Club, will present the most common scenarios bullying which usually takes place within and outside schools and simple ways to overcome Them.
Special honour the κ.ο.α. requested the professional input of the school, since the issue of tackling intimidation of the school year is from an official part in learning the art of ninjutsu in ages from 7 to 14 years. Other than that, our cypriot michalis eustatius teaches scenarios in daily life through the development of ancient techniques tailored to the needs of the modern age.
The Headquarters of the club Pegasus Club, located in limassol, while there are branches of the faculty in nicosia, in paphos and soon in larnaca. Learn more about the method of teaching the art of ninjutsu on the phone 95 110644. 

Language »