Επιστρέψαμε νικητές!

Κάτι εκπληκτικό γίνεται κάθε χρόνο στο Bujinkan Hombu Dojo της Ιαπωνίας κατά την επίσκεψη της ομάδας Cyprus Bujinkan Dojo του Pegasus Club. Οι ομάδες από άλλες χώρες που λαμβάνουν μέρος και οι εκπαιδευτές περιμένουν να δουν τη διαφοροποίηση στην εξέλιξη της τέχνης αυτής έτσι όπως πλάθεται από τον Δάσκαλό μας Μιχάλη Ευσταθίου και εκφράζεται μέσα από τους μαθητές μας.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως πια έχει γίνει μια ευχάριστη συνήθεια οι μαθητές μας να περνάνε τις δοκιμασίες με την πρώτη. Αυτό έγινε και αυτή τη φορά έγινε με τους μαθητές που προσωπικά επιβλέπει ο Δάσκαλος, το Χαράλαμπο Φραγκούδη και τον Πανίκο Καδή που κατέκτησαν το 5ο DAN. Ιδιαίτερη τιμή μας έκανε ο ίδιος ο Soke Masaaki Hatsumi ο οποίος σταμάτησε ό,τι έκανε και πήρε θέση μπροστά για να επιβλέψει τη διαδικασία, και αυτό μας λέει πολλά!

 

Κάθε φορά το ταξίδι στην Ιαπωνία αποτελεί μια ευκαιρία για τους μαθητές να έρθουν κοντά με την Ιαπωνική κουλτούρα, να «μιλήσουν» με τους πρόγονους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Έχουμε όμως την αίσθηση, πως και η Ιαπωνία ανυπομονεί τη στιγμή να «μιλήσει» με το πνεύμα της σχολής μας. Να δει μια εξέλιξη που βάσεις της έχει τη χαρά της κίνησης, την έμπνευση, το μέλλον.

Κάθε μας ταξίδι αποκαλύπτει το βαθμό διαφορετικότητας και το επίπεδο εξέλιξης της σχολής μας. Επιστρέψαμε υπερήφανοι και πιο σίγουροι. Επιστρέψαμε νικητές όχι για μόνο για αυτά που πήραμε από την Ιαπωνία αλλά και για όσα δώσαμε. Και είναι πολλά.

 

Language »