Σεμινάριο απευθείας από την Ιαπωνία / Ninjutsu seminar direct from Japan!

Σεμινάριο απευθείας από την Ιαπωνία

Ήταν μια επιθυμία, τόσο του Sensei Μιχάλη Ευσταθίου, όσο και όλων εκπαιδευτών και μαθητών. Στο τελευταίο ταξίδι της σχολής Cyprus Bujinkan Ninjutsu στην Ιαπωνία, εκφράστηκε η επιθυμία να υπάρξει μια πιο δυνατή σχέση μεταξύ Κύπρου και Ιαπωνίας και δόθηκε ανοιχτή πρόσκληση για επίσκεψη.

Δεν πέρασε αρκετός χρόνος όταν αυτή η ανοιχτή πρόσκληση πήρε σάρκα και οστά, με την επίσκεψη του Shihan Darren Hovarth. Ο δάσκαλος αυτός, αποτελεί τον πρεσβευτή της τέχνης του Ninjutsu σε όλο τον κόσμο. Διαμένει μόνιμα στην Ιαπωνία, είναι προσωπικός ακόλουθος του Grand Master Hatsumi και έχει τη μοναδική τύχη να ζει προσωπικά και σε καθημερινή βάση τα διδάγματα του Hatsumi στην Ιαπωνία.

Έτσι στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ο Darren μέσα από ένα διήμερο εντατικό σεμινάριο, προσπάθησε να μεταδώσει στα πάνω από 70 άτομα που παρευρέθησαν, όλη αυτή την εμπειρία που είχε να τους προσφέρει. Στο τέλος αυτό που όλοι έζησαν, ήταν ένα μυσταγωγικό ταξίδι που τους έφερε ακόμα πιο κοντά στη φιλοσοφία που βασίζεται το Ninjutsu και που ξεκλείδωσε πόρτες για ακόμα περισσότερο εμβάθυνση και εξέλιξη .

Σημαντική ήταν επίσης και η εξουσιοδότηση που δόθηκε απ’ ευθείας από τον Grand Master Hatsumi, για την βράβευση εννέα μαθητών με το 5ο DAN, ένας βαθμός ιερός που αποτελεί σταθμό στον κάθε μαθητή και δίνεται μόνο με εξετάσεις στην Ιαπωνία.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά και με ευγνωμοσύνη τον Shihan, Darren Hovarth, για την ευγενική του καλοσύνη να συμπεριλάβει στο πραγματικά φορτωμένο πρόγραμμά του την Κύπρο και ειδικότερα τη σχολή του Sensei Μιχάλη Ευσταθίου, Cyprus Bujinkan Ninjutsu. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και από ό,τι φαίνεται το επόμενο ραντεβού ήδη ανανεώθηκε, αφού ο Darren έμεινε εντυπωσιασμένος από το υψηλό επίπεδο που διέπει τους μαθητές της σχολής, μια παρατήρηση που όπως εκμυστηρεύτηκε είχε έτσι κι αλλιώς κάνει κατά τις επισκέψεις της σχολής στην Ιαπωνία.

**********************

Ninjutsu seminar direct from Japan!

It was a desire for both Sensei Michael Efstathiou and all teachers and pupils that during the previous trip of Cyprus Bunjikan Ninjutsu in Japan to have a stronger relationship between Cyprus and Japan and so was given an open invitation to visit our island.

In almost no time, our invitation as accepted by Shihan Darren Hovarth, an ambassador of the art of Ninjutsu worldwide and who resides permanently in Japan. Mr Hovarth is a personal student of Grand Master Hatsumi and has had the unique chance to experience personally and on a daily basis the teachings of Soke Hatsumi in Japan.

On 17th and 18th of October, Mr Hovarth presented a two-day intensive seminar, transmitting his knowledge and direct teachings of Soke Hatsumi to over 70 people. In the end of the weekend we all lived was a mystical journey that brought us even closer to the philosophy underlying Ninjutsu and unlocked the doors for further deepening and development of the art.

Furthermore, with authorization given directly by the Grand Master Hatsumi, Mr Hovarth awarded nine students with the 5th DAN, a degree that is a sacred milestone for each pupil and normally given only on examination in Japan.

We want to warmly thank and are grateful to Shihan Darren Hovarth for his kind benevolence to include Cyprus in his busy schedule and in particular the school of Sensei Michael Efstathiou, Cyprus Bujinkan Ninjutsu. It was a wonderful experience for all and Mr Hovarth was impressed by the high standard that governs the students of the school, an observation already confided during our visit to Japan. We look forward to his next visit!

 

12036370_902999236488302_6392056994809720935_n

Language »