Το Ninjutsu

Το Ninjutsu είναι η πολεμική τέχνη που αποσκοπεί πρωτίστως στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου σε ψυχολογικό επίπεδο. Προσφέρει την δυνατότητα να εκπαιδεύσει κάποιος το μυαλό του και το σώμα του, επιφέροντας σημαντικές και ωφέλιμες αλλαγές στη προσωπικότητά του.

Έχει σαν περιεχόμενο τεχνικές τόσο της άοπλης όσο και της ένοπλης μάχης. Τα διάφορα όπλα που χρησιμοποιούνται δεν είναι τίποτε άλλο από εργαλεία που τίθενται να χαλιναγωγήσουν την ψυχή, να κτίσουν προσωπική αυτοπεποίθηση, και να καλλιεργήσουν το σεβασμό για κάθε ζωντανό οργανισμό.

Το Ninjutsu μας δίνει την ικανότητα να αντιδρούμε αποτελεσματικά σε εναλλασσόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής, θέτοντας αληθινούς στόχους και εστιάζοντας σε αυτούς. Είναι ο δρόμος του πολεμιστή, ο όποιος στην πολεμική διάσταση της τέχνης βλέπει μόνο τον δρόμο για την πραγματοποίηση του σκοπού του.

Η μάχη δίνεται πάντα ενάντια στον ίδιο μας τον εαυτό, στις αδυναμίες μας και τα ελαττώματα μας.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  1. Ανάπτυξη και γνώση των σωματικών, διανοητικών, και συναισθηματικών του ικανοτήτων.
  2. Ικανότητα να υπολογίζει σωστά τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, να ελέγχει τις κινήσεις και αντιδράσεις του, να αντιμετωπίζει πιέσεις και να λειτουργεί κάτω από αυτές.
  3. Κατανόηση εκείνων των μηχανισμών οι οποίοι πυροδοτούν διάφορες συμπεριφορές, έτσι μαθαίνει να καθοδηγεί και να επηρεάζει τις φυσικές αντιδράσεις και τα συναισθήματα των συνανθρώπων του αντί να τα πολεμά.
  4. Αφομοίωση των τεχνικών που θα τον βοηθήσουν να αυξήσει την προσωπική του απόδοση, να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις εξωτερικές πιέσεις και να επιφέρει θετικές αλλαγές στην ζωή του.
  5. Δυνατότητα να δημιουργεί το νόημα της ύπαρξής του ανεξάρτητα από την ψυχο-κοινωνική του κατάσταση.

Το αληθινό Ninjutsu είναι μόνο για αυτούς, οι όποιοι πέρα από τις ικανότητες στη μάχη, θέλουν να εξελίξουν την προσωπικότητα τους, με σκοπό να βρουν καλύτερους δρόμους για μια ευτυχισμένη και σίγουρη ζωή.

Christos Theofanous, Instructor (Psychologist)

Language »